Category Archives for Tin Tức Nông Nghiệp

Molipden (Mo) – Molybdenum

Cây trồng hút molybden ở dưới dạng muối molybdat (MoO42-) và molybden oxit (MoO3). 1. Ảnh hưởng của Mo đến quá trình sinh lý sinh hóa cây trồng. Từ năm 1930 người ta đã tìm…

Chất hữu cơ (HC) – Organic matter (OM)

1. Sơ lược về chất hữu cơ, mùn hữu cơ và thang đánh giá độ phì nhiêu của đất. * Chất hữu cơ của đất: Toàn bộ các hợp chất hữu cơ có trong đất…

Axit Humic – Humic Acid

1. Axit Humic là gì? Humate là gì? * Humic: Như đã trình bày tại phần Chất hữu cơ (HC) – Organic matter (OM) Axit humic là một thành phần quan trọng của chất hữu cơ trong đất được…

Không cần ra đồng, nhà nông vẫn châm phân, tưới nước cho cây ngon ơ

Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về trình độ cũng như diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với khoảng 50.000ha. Nhưng vẫn còn nhiều công nghệ mới ít được áp…