CỎ CHÁY

Sản phẩm là hoạt chất trừ cỏ không chọn lọc, hậu nẩy mầm, có tác động tiếp xúc hấp thu qua lá và các phần màu xanh, diệt được hầu hết các loại cỏ: cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ túc, cỏ mần trầu, cỏ bông tua, dền gai, rau sam, mắc cỡ... được đăng ký diệt trừ cỏ trên ruộng bắp (ngô).

CỎ CHÁY

Sản phẩm là hoạt chất trừ cỏ không chọn lọc, hậu nẩy mầm, có tác động tiếp xúc hấp thu qua lá và các phần màu xanh, diệt được hầu hết các loại cỏ: cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ túc, cỏ mần trầu, cỏ bông tua, dền gai, rau sam, mắc cỡ… được đăng ký diệt trừ cỏ trên ruộng bắp (ngô).

Diệt cỏ cháy tận gốc

Diệt cỏ cháy tận gốc