KAMYCIN JAPANE 20SL

Đơn vị sản xuất hóa chất: Jiangsu Rongtian Agrochemical Co., Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: