BAMEC 3.6EC

Sản phẩm là thuốc trừ sâu sinh học được sản xuất từ dịch phân lập trong quá trình lên men (Ferment) đối với nấm Streptomyces avermitilis. Thuốc có hiệu lực diệt trừ được nhiều loại sâu, bọ, nhện gây hại trên nhiều đối tượng cây trồng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Với cơ chế kích thích tạo ra chất Gamma aminobutyric acid (GABA) giúp ngăn chặn các xung điện thần kinh trong hệ thần kinh vận động của sinh vật gây hại, làm chúng tê liệt hệ vận động, bỏ ăn và chết.

APPLE 700WP

Sản phẩm có tác dụng xông hơi và vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể của ốc; thuốc khi tiếp xúc với trứng sẽ làm ung trứng, thối trứng và làm cho trứng không nở được. Sản phẩm được đăng ký diệt ốc bươu vàng hại lúa.

GABA

Sản phẩm là thuốc trừ sâu sinh học được sản xuất từ dịch phân lập trong quá trình lên men (Ferment) đối với nấm Streptomyces avermitilis. Thuốc có hiệu lực diệt trừ được nhiều loại sâu, bọ, nhện gây hại trên nhiều đối tượng cây trồng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Với cơ chế kích thích tạo ra chất Gamma aminobutyric acid (GABA) giúp ngăn chặn các xung điện thần kinh trong hệ thần kinh vận động của sinh vật gây hại, làm chúng tê liệt hệ vận động, bỏ ăn và chết.

PLE 700WP

Sản phẩm có tác dụng xông hơi và vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể của ốc; thuốc khi tiếp xúc với trứng sẽ làm ung trứng, thối trứng và làm cho trứng không nở được. Sản phẩm được đăng ký diệt ốc bươu vàng hại lúa.

BAMEC 3.6EC

Sản phẩm là thuốc trừ sâu sinh học được sản xuất từ dịch phân lập trong quá trình lên men (Ferment) đối với nấm Streptomyces avermitilis. Thuốc có hiệu lực diệt trừ được nhiều loại sâu, bọ, nhện gây hại trên nhiều đối tượng cây trồng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Với cơ chế kích thích tạo ra chất Gamma aminobutyric acid (GABA) giúp ngăn chặn các xung điện thần kinh trong hệ thần kinh vận động của sinh vật gây hại, làm chúng tê liệt hệ vận động, bỏ ăn và chết.

APPLE 700WP

Sản phẩm có tác dụng xông hơi và vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể của ốc; thuốc khi tiếp xúc với trứng sẽ làm ung trứng, thối trứng và làm cho trứng không nở được. Sản phẩm được đăng ký diệt ốc bươu vàng hại lúa.

GABA

Sản phẩm là thuốc trừ sâu sinh học được sản xuất từ dịch phân lập trong quá trình lên men (Ferment) đối với nấm Streptomyces avermitilis. Thuốc có hiệu lực diệt trừ được nhiều loại sâu, bọ, nhện gây hại trên nhiều đối tượng cây trồng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Với cơ chế kích thích tạo ra chất Gamma aminobutyric acid (GABA) giúp ngăn chặn các xung điện thần kinh trong hệ thần kinh vận động của sinh vật gây hại, làm chúng tê liệt hệ vận động, bỏ ăn và chết.

APPLE 700WP

Sản phẩm có tác dụng xông hơi và vị độc, làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể của ốc; thuốc khi tiếp xúc với trứng sẽ làm ung trứng, thối trứng và làm cho trứng không nở được. Sản phẩm được đăng ký diệt ốc bươu vàng hại lúa.