CỎ CHÁY (THẾ HỆ MỚI NHẤT N.3)

    Đơn vị sản xuất hóa chất: Hefei Yifeng Chemical Co., Ltd

    Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

    Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

    Danh mục: