GABA

Đơn vị sản xuất hóa chất: Futai International Co., Ltd – Taiwan

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: