REDMITE 3.8EC

Đơn vị sản xuất hóa chất: Hebei Bestar Commerce and Trade Co.,Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: