LOUGENT 450SC

Đơn vị sản xuất hóa chất: Jiangsu Lihua Chemical Co., Ltd; Jiangsu Changdong Chemical Co., Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: