Thần Ưng

Đơn vị sản xuất hóa chất: The Pesticide Type formulation Engineering and Technology Center of the ministy of Chemical Industry

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam