Báo Đen

Đơn vị sản xuất hóa chất: Shen Zhen Run Kang Bao Industry And Commerce Co., Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: , , ,