Tag Archives: 11/1/2022

Giá phân bón cập nhật hôm nay ngày 11/1/2022

Phân DAP Đình Vũ Đen: 19.000 Phân DAP Đình Vũ xanh: 19.000 Phân DAP Korea Đen: 25.000 Phân DAP Lào Cai: 18.500 Phân DAP Trung Quốc Nâu 64%: 23.000 Phân DAP Trung Quốc Vàng – KaiLin 64%: 23.000 Phân Kali Belarus Miểng: 17.500 Phân Kali Hạt Miểng Canada: 17.500 Phân Kali Israel Hạt Miểng: 17.500 […]