Tag Archives for chăm sóc mít

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít

Cây mít thuộc nhóm cây ăn quả, là loại cây có giá trị kinh tế cao. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít khá đơn giản. Chính vì thế, ở nước ta mít được trồng…