Tag Archives: công nghệ cao

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC (thuộc Danh mục […]