Tag Archives for ĐBSCL

ĐBSCL: Cứ nói mô hình tôm lúa là hay, có lội xuống ruộng mới thấy nông dân còn bấp bênh thế này

Hiện nay, người dân các tỉnh ven biển ĐBSCL chuẩn bị cho vụ lúa trên đất nuôi tôm, đây là mô hình được đánh giá bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu… Tuy…