Tag Archives: diện tích nhiễm sinh vật gây hại

Thông báo sâu bệnh và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng

TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG Tình hình thời tiết trong tuần: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 1.1. Các tỉnh Bắc Bộ Nhiệt độ:  Trung bình: 21,1 0C;       Cao nhất: 29,5 0C;       Thấp nhất: 12,4 0C; Độ ẩm:     Trung bình: 83,2 %          Cao nhất: 93,6 %;   […]