Tag Archives: dưa hấu

Phòng trừ bệnh thán thư hại dưa hấu

Thán thư là một trong những bệnh hại phổ biến và nguy hiểm cho cây dưa hấu. Nếu nông dân thâm canh không hợp lý sẽ tạo điều kiện cho nhiều dịch hại phát triển. Dưa hấu là cây trồng cho giá trị kinh tế cao, vì vậy thường được đầu tư thâm canh cao. Nhưng […]