Tag Archives for Eugenol

Dầu Đinh Hương (Eugenol) Một Hoạt Chất Nhiều Công Dụng

Dầu Đinh Hương (Eugenol) là một chất chiết suất từ bông của cây Đinh Hương (Syzygium aromaticum). Cây này sinh trưởng ở đông nam châu Á, mặc dù ngày nay có thể tìm thấy ở…