Tag Archives for giun quế

TRỒNG RAU HƯỚNG HỮU CƠ SỬ DỤNG PHÂN GIUN QUẾ

Đất trồng rau của trang trại được cải tạo rất bài bản từ việc trộn bùn ao nuôi thủy sản hữu cơ với trấu hun và phân giun quế, phơi nắng 4 – 6 tháng……