Tag Archives: ký lục

Xuất khẩu phân bón vượt kỷ lục về lượng của năm 2020

Xuất khẩu phân bón liên tục tăng trong 3 tháng qua, đưa tổng lượng xuất khẩu đạt hơn 1,2 triệu tấn, vượt qua lượng xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái. Xuất khẩu phân bón tăng 3 tháng liên tiếp. Ảnh: TL. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón trong tháng 11/2021 đạt 140.427 tấn, […]