Tag Archives: lúa giống

Chế phẩm sinh học WEHG đồng hành cùng lúa hữu cơ

Nhiều năm qua, An Giang xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là một trong những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, đưa nông nghiệp phát triển bền vững. Mỗi năm, An Giang có 637.228 ha sản xuất lúa 3 vụ, đạt sản lượng khoảng 4 triệu tấn. Trong […]