Xuất khẩu phân bón vượt kỷ lục về lượng của năm 2020

Xuất khẩu phân bón liên tục tăng trong 3 tháng qua, đưa tổng lượng xuất khẩu đạt hơn 1,2 triệu tấn, vượt qua lượng xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái.

Xuất khẩu phân bón tăng 3 tháng liên tiếp. Ảnh: TL.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón trong tháng 11/2021 đạt 140.427 tấn, tương đương 79,72 triệu USD, giá trung bình 567,7 USD/tấn.

Như vậy, xuất khẩu phân bón trong tháng qua tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, tăng 30% về lượng, tăng 71,8% về kim ngạch và tăng 32,2% về giá so với tháng 10/2021.

So với tháng 11/2020 cũng tăng rất mạnh 71,7% về lượng, tăng 219% kim ngạch và giá tăng 85,9%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, trị giá gần 459,28 triệu USD, giá trung bình đạt 381,2 USD/tấn, tăng 11,6% về khối lượng, tăng 45,6% về kim ngạch và giá tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Lượng phân bón xuất khẩu trong 11 tháng qua đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu về lượng trong năm 2020 là 1,163 triệu tấn.

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong 11 tháng năm nay chủ yếu sang thị trường Campuchia, chiếm 42% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 507.083 tấn, tương đương trên 192,65 triệu USD, giá trung bình 379,9 USD/tấn, tăng 34,3% về lượng, tăng 63,4% về kim ngạch và tăng 21,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Hàn Quốc 62.174 tấn, tương đương 38,35 triệu USD, giá trung bình 616,9 USD/tấn, tăng mạnh 208,4% về lượng, tăng 1.059% về kim ngạch và tăng 275,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu phân bón sang thị trường Mozambique 77.750 tấn, tương đương 25,73 triệu USD, tăng mạnh 852% về khối lượng và tăng 642,5% về kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường Malaysia 87.764 tấn, tương đương 21,56 triệu USD, tăng 2,6% về khối lượng, tăng 33,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu phân bón sang hầu hết các thị trường tăng mạnh so với 11 tháng năm 2020.

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam