Giá phân bón cập nhật hôm nay ngày 11/1/2022

Phân DAP Đình Vũ Đen: 19.000

Phân DAP Đình Vũ xanh: 19.000

Phân DAP Korea Đen: 25.000

Phân DAP Lào Cai: 18.500

Phân DAP Trung Quốc Nâu 64%: 23.000

Phân DAP Trung Quốc Vàng – KaiLin 64%: 23.000

Phân Kali Belarus Miểng: 17.500

Phân Kali Hạt Miểng Canada: 17.500

Phân Kali Israel Hạt Miểng: 17.500 (tại HCM); 18.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec): 13.300 (tại HCM); 14.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột): 13.500 (tại HCM); 14.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Israel Trắng: 13.500 (tại HCM); 14.000 (tại Hà Nội)

Phân Kali Jordan Miểng: 17.000 (tại HCM)

Phân NPK Russian 16-16-16: 16.000

Phân NPK Russian 16-16-8: 15.500

Phân Ure Hà Bắc: 18.000

Phân Urea Đục Cà Mau: 19.000

Phân Urea Ninh Bình: 18.000

Phân Urea Phú Mỹ: 18.500

Phân Kali Belarus bột (tại Hà Nội): 14.000.

Phân Kali Hạt Nhỏ Canada: 14.000

Nguồn: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/