NATI 281EW

Đơn vị sản xuất hóa chất: The Pesticide Type- Formulation Engineering & Technology Center of The Ministry of Chemical Industry

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: