SIÊU TRỪ NẤM KHUẨN

Đơn vị sản xuất hóa chất: Yada Chemical Co., Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam