ATOPSUPER 400SC

Đơn vị sản xuất hóa chất: Jiangsu Frey Agrochemicals Co., Ltd; Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd

Đơn vị phân phối tại Việt Nam: Agricare Import Fertilizer Co.,Ltd

Thương hiệu nhận diện: AGC Việt Nam

Danh mục: